Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 27 sierpnia do 14 września 2012 r. do godziny 16.30 a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

W ramach Pilotażu dofinansowanie będzie udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Pilotażu wynosi: 147 454 921 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 616 184 623 PLN.

Łączna wartość całego projektu nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 milionów euro.

Kwota wsparcia nie może przekroczyć 20 mln PLN dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Intensywność wsparcia dla wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej oraz nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Minimalna wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4 mln PLN.

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi w terminie do 5 miesięcy od daty zamknięcia naboru w ramach konkursu.

Na pytania Wnioskodawców dotyczące aplikowania o środki w ramach Pilotażu odpowiada INFORMATORIUM PARP pod numerami telefonów 0 801 33 22 02 oraz (22) 432 89 91, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93.

Pytania można przesyłać także na adres e-mail: info@parp.gov.pl

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków (tutaj)

Źródło: umwd.dolnyslask.pl
 

Przewiń do góry