Przejdź do treści strony Przejdź do menu głównego Przejdź do menu pomocniczego
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem, gdzie przedsiębiorczy mieszkańcy naszego powiatu, którzy mają pomysł na własną działalność, mogą znaleźć wsparcie.
O inkubatorze »

Anioły biznesu odgrywają bardzo ważną funkcję w gospodarce. Dowodem skuteczności udzielanego przez nich wsparcia jest powodzenie takich firm, jak Apple, Amazon.com, Google, Yahoo, Dell, Skype czy bijącego rekordy popularności Facebooka. Swój sukces zawdzięcza aniołom biznesu nawet sam Henry Ford. Chociaż podobne przykłady możemy odnaleźć także na rodzimym gruncie (np. Goldenegg, W Biegu Cafe, Ceneo), w Polsce możliwości rynku aniołów biznesu nie zostały jeszcze w pełni odkryte i docenione. Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych istnienia takiej formy pozyskiwania kapitału. Inni nie korzystają z istniejących szans z obawy przed powierzeniem inwestorowi części udziałów w firmie, dzieleniem się z nim władzą i zyskami. Przedsiębiorców zniechęcają także procedury związane z pozyskaniem inwestora.

Wsparcie aniołów biznesu ma jednak dodatkową, unikalną zaletę w stosunku do innych źródeł finansowania, cenną zwłaszcza dla projektów wymagających posiadania know-how. Otóż anioł biznesu wnosi do przedsięwzięcia nie tylko kapitał, ale także zasoby merytoryczne. Dla pomysłodawcy otwiera się możliwość korzystania z wiedzy, doświadczenia, a nawet kontaktów biznesowych inwestora. Dodatkowym atutem jest indywidualne podejście do pomysłodawcy i jego przedsięwzięcia.

Wbrew temu, co mogłaby sugerować ich nazwa, anioły biznesu nie prowadzą działalności charytatywnej. Przy wyborze przedsięwzięć kierują się możliwością odniesienia korzyści. Ponosząc wysokie ryzyko, oczekują wysokiej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Z tego względu anioły biznesu interesują wyróżniające się pomysły, często innowacyjne, dobrze zaplanowane i wróżące duże szanse sukcesu.

Chcąc skorzystać z pomocy anioła biznesu, można szukać inwestora na własną rękę. Prościej jednak zgłosić się do sieci aniołów biznesu. Są to organizacje zajmujące się pośredniczeniem pomiędzy inwestorami a poszukującymi kapitału pomysłodawcami przedsięwzięć.

Przykładowe sieci aniołów biznesu w Polsce to:
 


Choć  proces  pozyskiwania  kapitału  od  anioła biznesu jest mniej sformalizowany w porównaniu do innych źródeł, także i on odbywa się według określonej procedury. Zadaniem sieci jest przygotowanie obu stron, zwłaszcza udzielenie wsparcia merytorycznego projektodawcy oraz zorganizowanie jego spotkania z inwestorem. Sieć dokonuje także wstępnej selekcji pomysłów.

Pierwszym krokiem jest przedłożenie streszczenia projektu, ocenianego następnie przez pracowników sieci. Już na tym etapie z dalszego procesu wyłączanych jest nawet 90% projektów. Pomysłodawcy, których propozycje nie zostały odrzucone, uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami sieci. Ich celem jest dopracowanie projektu i jego dokumentacji. Tak przygotowany projektodawca prezentuje następnie swoje przedsięwzięcie inwestorom. Najczęściej spotykaną formą jest 15-minutowa prezentacja zakończona sesją pytań i odpowiedzi. Inwestorzy zainteresowani wejściem kapitałowym przystępują następnie do szczegółowej analizy koncepcji projektu oraz rzetelności projektodawcy. Pomyślne zakończenie tego etapu rozpoczyna negocjacje pomiędzy przedsiębiorcą i inwestorami, dotyczące   szczegółowych   aspektów    realizacji    projektu   oraz   współdziałania,   w   tym strategii wyjścia inwestorów z przedsięwzięcia. Ustalenia zostają zapisane w umowie inwestycyjnej.

Aby zabiegi o pozyskanie kapitału zakończyły się sukcesem, projekt przedsięwzięcia powinien mieć wysoki poziom merytoryczny. Inwestor z pewnością zwróci uwagę na takie aspekty, jak:
 

  • kwalifikacje zespołu zarządzającego projektem,
  • perspektywy rynku oraz samego produktu lub usługi, w tym zgodność z potrzebami klientów, posiadanie przewag konkurencyjnych,
  • zastosowana technologia, innowacyjność,
  • metoda ochrony pomysłu (np. patentowa),
  • plan sprzedaży, dystrybucji i marketingu,
  • poziom ryzyka,
  • stopa zwrotu.

Ważnym elementem jest dobrze skonstruowany biznesplan. Powinien on umożliwić inwestorowi zrozumienie i ocenę przedsięwzięcia. Rzetelne przygotowanie tego dokumentu zwiększa szanse akceptacji projektu. Doświadczeni w biznesie inwestorzy z łatwością dostrzegają niedociągnięcia przedstawianych koncepcji, takie jak np. przeszacowanie zysków oraz niedoszacowanie nakładów i ryzyka, nieznajomość rynku, nieświadomość konkurencji, niewłaściwe zdefiniowanie miejsca na rynku, grup docelowych i modelu biznesowego.

Źródła:

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Kinga Kalinowska

Źródło: pi.gov.pl

Przewiń do góry